Välkommen ny som nuvarande medlem. Fyll i dina uppgifter varje år för att hålla medlemsgregistret färskt.
Lägg in alla familjemedlemmar som medlemsskapet ska omfatta.

Veinge MCK kommer att använda era personuppgifer till följande:
Som medlem i Veinge MCK kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta veingemck@laholm.com.

Jag har härmed tagit del av ovanstående information och godkänt att klubben hanterar mina uppgifter
OBS!!! ALLA 12 SIFFRORNA I PERSONNUMRET MÅSTE FYLLAS I.

Vid ifyllnad av blanketten fyll i ALLA fält. De fält som inte finns några uppgifter att fylla på i, skriv ett - . eller x istället.
Läs dessa villkor för medlemmar innan ni fyller i formuläret
MEDLEMSUPPDATERING

Förare 1:    Förnamn: Efternamn: Personnr ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Förare 2: Förnamn: Efternamn: Personnr ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Förare 3: Förnamn: Efternamn: Personnr ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Förare 4: Förnamn: Efternamn: Personnr ÅÅÅÅMMDD-XXXX

  Övriga familjemedlemmar:
  Förnamn: Efternamn: Personnr: ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  Förnamn: Efternamn: Personnr: ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  Förnamn: Efternamn: Personnr: ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  Förnamn: Efternamn: Personnr: ÅÅÅÅMMDD-XXXX

  Postadress till hushållet
  Gatuadress  
  Postnr:  
  Ort:  
  E-post:

  Övriga uppgifter
  Telefon: Mobil:

Ni måste betala avgiften för att bli medlem. Det räcker inte med att anmäla sig.
Medlemsavgiften är 400 kr. Det finns även medlemskort inkl. träningskort. För helt nya
medlemmar eller person/familj som inte innehaft ett medlemskap de senaste 3 säsongerna kostar
det 1100kr. Person/familj som inte arbetat in några av era 12 poäng alls kostar det 3400 kr. Har du
exempelvis arbetat in 5 poäng kostar medlemskap+träningskort 400+250x7=1750kr. Har du arbetat in
dina 12 poäng året före har du gratis träningskort året efter.

Ett informativt medlemskap finns också. Är till dig som är intresserad av att veta vad som händer i klubben
men kanske inte kör aktivt längre. Detta medlemskap innefattar endast att du fårveckans nyhetsbrev skickad till
dig. Kostnad 100 kr/år.

Vill du/ni som har ett av medlemskapen uppdatera till en högre variant exempelvis från informativt till
vanligt medlemskap är det bara att betala in mellanskillnaden och ange vad det gäller när inbetalningen
görs. Några oklarheter kring ovanstående?.... kontakta klubben veingemck@laholm.com.

Betala in avgifterna till Plusgironr: 68 28 70 – 1. Om Skicka-knappen inte går att klicka på beror det på att du inte har bockat i rutan om hur vi hanterar dina personuppgifter.
VMCK